Nordik Pro Refill Tobacco Blend 16mg

119 kr

TOBACCO BLEND 16mg

Bra smak • Förbättrad kvalitet och mer rökupplevelse • E-vätskan tillverkad i Danmark med ‎farmaceutisk kompetens • Ingen ask eller tjära • Ingen rengöring • Keramisk spole

Innehåller: 3 praktiska behållare med 1 ml e-vätska i vardera. Inget spill. Behållaren är självklart helt ‎sluten så att du kan lägga den i fickan utan att riskera att vätskan läcker ut. Ska inte återfyllas. ‎

Denna produkt får endast användas av vuxna över 18 år. Förvaras oåtkomligt för barn.‎

En påfyllning motsvarar ungefär 20 vanliga cigaretter.‎