Nordik Disposable Ice Menthol 16mg

109 kr

Ice Menthol 16mg nikotin

‎2 x engångs e-cigaretter • Ny förbättrad smak • E-vätskan tillverkad i Danmark med farmaceutisk ‎kompetens • Färdig att använda (inget som ska sättas ihop) • Ingen aska • Ingen aska eller tjära

Innehåller: 2 x 0,65 ml engångs-cigaretter. Våra e-cigaretter är lika lätta att använda som vanliga ‎cigaretter. Här finns inga delar som ska monteras och ingenting att rengöra. Dessutom innehåller e-‎cigaretten endast ånga (ingen rök), så din omgivning slipper passiv rökning. ‎

Denna produkt får endast användas av vuxna över 18 år. Förvaras oåtkomligt för barn.‎

En e-cigarett motsvarar ungefär 1 paket vanliga cigaretter.